• Dôležité informácie

     •            Aktuálne tlačivo o bezinfekčnosti od 3.mája nájdete tu: tlacivo_bezinfekcnost_3_maja.docx​​​​​​​
      Od 7.4 sa žiaci opäť vzdelávajú prezenčne. 

      ​​​​​​​


      ZÁPIS ŽIAKOV


      DO PRÍPRAVNÉHO ROČNÍKA  ZŠ PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

      bude

      7.4.2021 /streda/ od 10.00–16.00 hod.

      8.4.2021 /štvrtok/ od 10.00–17.00 hod.

      viac informácií kliknite sem: Oznam_o_zapise.docx      VENOVANIE  2% ...tlačivo tu: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby(1)(1)(1)(1)_(2)(1).pdf      Milí rodičia,

      1.ZÁPIS žiakov do prípravného ročníka  Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/ k šk. roku 2021/2022 sa  uskutoční v mesiaci apríl 2021.Presný dátum zápisu spolu s elektronickou prihláškou vám včas oznámime na stránke školy.

      V mesiaci marec 2021  by sme radi zrealizovali informačné stretnutie so všetkými záujemcami o vzdelávanie  v prípravnom ročníku ZŠ pre žiakov s NKS/ ak to dovolí epidemiologická situácia/.

      Vzhľadom na súčasnú situáciu by sme ocenili, keby ste nám Váš záujem o zapísanie dieťaťa   nahlásili na mob.č. 0904282661 alebo na  e-mail uhrikova.tatiana@gmail.com .

      Dňa  10.3.2021                                                                                  Mgr. Tatiana Uhríková

                                                                                                                       riaditeľka školy

      mail

      Ako má postupovať zákonný zástupca dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou - postup tu: Ako_postupovat_2021_2022.docx


      2.Záujem o prijatie dieťaťa do prípravného ročníka ŠZŠ môže zákonný zástupca  nahlásiť riaditeľstvu Spojenej školy telefonicky na čísle 0904282661 alebo e-mailom na adrese : uhrikova.tatiana@gmail.com .

       

       Návrat žiakov do školy


      Dňa 22.3.2021 riaditeľstvo Spojenej školy , Beethovenova 27, Trnava obnovuje vzdelávanie prezenčnou formou v 4 triedach  I.stupňa ŠZŠ , v 1 triede I.stupňa ZŠ pre žiakov s NKS a v 1 triede II.stupňa ŠZŠ pre žiakov bez prístupu na internet.

      Pri návrate do školy  žiaci I. stupňa ŠZŠ a ZŠ s NKS nastúpia v doprovode rodiča, ktorý sa preukáže negatívnym  testom nie starším ako 7 dní.

      Žiaci II. stupňa A variantu ŠZŠ a PŠ sa pri vstupe preukážu negatívnym testom okrem výnimiek (v prípade výnimky u žiaka sa negatívnym testom preukáže jeho zákonný zástupca sprevádzajúci žiaka do školy).

      Riaditeľstvo Spojenej školy ,Beethovenova 27, Trnava  oznamuje ukončenie dištančného vzdelávania vo  všetkých   triedach a ročníkoch ZŠ pre NKS, ŠZŠ a PŠ.

      V stredu 7.04.2021 sa začína prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov školy.

       

       

      Vážení rodičia a milí žiaci !

      Ďakujeme, že dodržiavate všetky hygienické a protiepidemické nariadenia ako prevenciu proti šíreniu Covid-19.

         


      Od 1. septembra 2019 sme otvorili Základnú školu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.


       

       

       

       

   • Venovanie 2% alebo sponzorský dar pre deti --) SK6381800000007000090845

    • Venuj 2%
   • Vitajte :-)

    • Nedeľa9. 5. 2021
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje